ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ НА САЙТІ
HTTPS://WATERLAB.COM.UA/
Цей договір є публічним договором-офертою (пропозицією) (далі — Договір) Продавця укласти договір купівлі-продажу товарів за допомогою засобів дистанційного зв'язку через Інтернет-магазин необмеженій кількості споживачів (фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи) (далі — Покупець).

Відносини Продавця та Покупця регулюються даним Договором, Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» та іншим чинним законодавством України.
ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Інтернет-магазин — сайт Продавця за адресою https://waterlab.com.ua/, за допомогою якого продавець реалізує Товар, використовуючи засоби дистанційного зв'язку.

Продавець — ТОВ «Діфрано Юніон» або інший суб'єкт господарювання, який реалізує товар, представлений в Інтернет-магазині. Найменування Продавця вказується у документах на оплату та документах, які підтверджують передачу Товару Покупцю.

Покупець — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, яка оформила замовлення Товару в Інтернет-магазині.

Товар — продукція, представлена Продавцем в Інтернет-магазині.

Замовлення — вибір Покупцем окремих позицій з переліку Товарів, представлених в Інтернет-магазині, та проведення сплати за них.

Засоби дистанційного зв'язку — телекомунікаційні мережі, мережа Інтернет, які можуть використовуватися для укладання Договору.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується у порядку та на умовах, встановлених даним Договором, передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар, замовлений ним на сайті Інтернет-магазину.

1.2. Продавець гарантує, що Товар, реалізований ним за допомогою сайту Інтернет-магазину, не переданий ним у заставу, не є предметом суперечки, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
2.1. Покупець самостійно здійснює вибір будь-якого Товару з переліку, представленого в Інтернет-магазині.

2.2. Замовлення може бути оформлено такими способами:
— шляхом оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину (цілодобово);
— на електронну пошту Продавця, вказану на сайті Інтернет-магазину (цілодобово);
— за телефоном, вказаним на сайті Інтернет-магазину (у робочий час Продавця з 09:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю).

2.3. Оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину здійснюється Покупцем шляхом додавання Товарів з представленого на сайті переліку у віртуальний «Кошик» та натискання кнопки «Оформити замовлення».

2.4. При оформленні Замовлення Покупець вказує найменування, асортимент, кількість Товару, яку він бажає придбати, свої контактні дані та спосіб доставки Товару.

2.5. У випадку якщо Покупець має потребу у виконанні робіт з установлення Товару, Покупець вказує дану інформацію під час оформлення Замовлення.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Продаж Товару здійснюється за цінами, вказаними Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Ціна Договору визначається сумою загальної ціни Товару, замовленого Покупцем, вартістю доставки та послуг установки, у випадку їх замовлення Покупцем.

3.3. Оплата Товару Покупцем підтверджує повне та безумовне прийняття (акцепт) Покупцем умов цього Договору.

3.4. Оплата згідно з цим Договором здійснюється у національній валюті України одним із таких способів:

— за допомогою платіжних карт Visa або MasterCard будь-якого банку;
— банківський переказ на розрахунковий рахунок Продавця;
— готівковий розрахунок при отриманні Товару на складі Продавця або під час доставки кур'єром;
— післяплата під час отримання Товару у відділенні «Нової Пошти».

Комісія за проведення оплати сплачується Покупцем згідно з тарифами банку, що обслуговує Покупця, або платіжної системи.


4. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Доставка Товару, замовленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, здійснюється такими способами:

— кур'єром по Києву;
— через відділення «Нової Пошти»;
— на складі Продавця.

4.2. Спосіб доставки Покупець вказує під час оформлення Замовлення.

4.3. Доставка Товару Продавцем здійснюється у робочі дні (понеділок — п'ятниця):

— при отриманні Товару на складі Продавця — у робочі години роботи Продавця, попередньо узгодивши наявність Товару на складі Продавця;
— інші види доставки — до 10 (десяти) робочих днів з дати оформлення Замовлення.

4.4. Разом з Товаром Покупцю надаються супровідні документи, передбачені законодавством України (рахунок, видаткова накладна, документи, що підтверджують якість Товару).

4.5. Датою отримання Товару Покупцем є дата, вказана у видатковій накладній або декларації/товарно-транспортній накладній перевізника.

4.6. Приймання Товару Покупцем за кількістю та якістю проводиться у момент його передачі.

4.7. Покупець може відмовитися від прийняття Товару, якщо Товар не відповідає оформленому Замовленню або вимогам щодо якості, встановленим Договором.

4.8. Право власності на Товар та ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару.

4.9. У випадку відсутності у момент передачі Товару у Покупця претензій до зовнішнього вигляду та комплектності Товару, Товар вважається переданим у належному стані, у повній комплектності та без механічних пошкоджень.

4.10. Якість Товару повинна відповідати інформації про такий Товар, розміщеній Продавцем на сайті Інтернет-магазину, а також у супровідній документації на Товар або на його упаковці.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Продавець зобов'язаний:

— передати Покупцю Товар, замовлений та сплачений Покупцем, на умовах цього Договору;
— повідомити Покупцю про відсутність замовленого Товару на складі Продавця або неможливості доставки Товару у строк, передбачений Договором.

5.2. Продавець має право:

— не приступати до виконання замовлення або призупинити доставку Товару при порушенні Покупцем умов цього Договору;
— змінювати умови цього Договору, в тому числі ціни на Товар, в односторонньому порядку (за умови їх обов'язкової публікації на сайті Інтернет-магазину).

5.3. Покупець зобов'язаний:

— перед здійсненням Замовлення ознайомитися з умовами цього Договору та інформацією про Товар, представленою на сайті Інтернет-магазину, в тому числі про якість, кількість, асортимент, характеристики, виробника Товару;
— своєчасно оплатити та отримати замовлений ним Товар на умовах цього Договору;
— під час оформлення Замовлення вказати достовірні дані, необхідні для доставки Товару;
— перевірити відповідність поставленого Товару оформленому Замовленню при його отриманні;
— перед початком експлуатації Товару ознайомитися з правилами його експлуатації, викладеними у наданій виробником супровідній документації на Товар;
— користуватися Товаром відповідно до його цільового призначення, дотримуватися умов, встановлених виробником Товару в супровідній документації.

5.4. Покупець має право:

— оформити замовлення Товару згідно з умовами цього Договору;
— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
— відмовитися від прийняття Товару, якщо він не відповідає оформленому Замовленню або вимогам щодо якості, встановленим Договором;
— змінити Замовлення при відсутності замовленого Товару на складі Продавця;
— до початку використання Товару, у випадку необхідності роз'яснення умов та правил його використання, звернутися за роз'ясненнями до Продавця.

6. РОБОТИ З ВСТАНОВЛЕННЯ ТОВАРУ
6.1. Роботи з установлення Товару (монтаж) здійснюються Продавцем при їх замовленні Покупцем під час оформлення Замовлення через сайт Інтернет-магазину (в межах м. Києва та Київської області).

6.2. Роботи з установлення виконуються Продавцем з використанням власних матеріалів та інструменту.

6.3. До початку встановлення Покупець зобов'язується власними силами та за свій рахунок підготувати місце у приміщенні, де проводитиметься встановлення, забезпечити доступ спеціалістам Продавця до приміщення для проведення необхідних робіт, забезпечити можливість підключення обладнання Продавця до джерел електроживлення у приміщенні, а також обмежити доступ третіх осіб до місця проведення робіт.

6.4. Строк проведення робіт з встановлення погоджується сторонами цього Договору під час оформлення Замовлення.

6.5. Після виконання Продавцем робіт з встановлення Товару у приміщенні Покупця сторони підписують акт приймання-передачі виконаних робіт у двох екземплярах, який підтверджує належне виконання робіт.

6.6. У разі, якщо в день проведення робіт Покупець не повертає Продавцю один екземпляр підписаного акту приймання-передачі або не надає мотивованої відмови від підписання акта приймання-передачі, робота вважається виконаною Продавцем належним чином та прийнятою Покупцем у повному обсязі без зауважень.

6.7. Гарантійний строк на виконання роботи з встановлення Товару становить 12 місяців з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт.

Продавець не відповідає за недоліки робіт, які виникли внаслідок природного зношення Товару або неправильної його експлуатації.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим договором відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У разі, якщо Товар не був доставлений з вини Покупця (недостовірні дані для доставки Товару, відсутність Покупця в узгоджений час доставки тощо), Покупець зобов'язується відшкодувати Продавцю витрати, пов'язані з доставкою Товару.

7.3. Продавець гарантує справну роботу Товару протягом гарантійного строку, встановленого у супровідній документації на Товар, за умови дотримання Покупцем правил експлуатації Товару.

7.4. Продавець не несе відповідальності:

— за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
— за затримку обробки або доставки Товару, викликану причинами, що перебувають поза сферою контролю Продавця;
— дії банків, платіжних систем, за затримки, пов'язані з їхньою роботою;
— за протиправні дії, здійснювані Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;
— за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів: IP-, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

7.5. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) іншим особам або їхній власності, у тому числі державі.

7.6. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення Замовлення інформації.

7.7. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання суперечки шляхом переговорів, суперечка підлягає розгляду у судовому порядку.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків щодо цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, що сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними засобами (форс-мажор).

До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) належать події, на які сторони не можуть чинити вплив та за виникнення яких не несуть відповідальності. Такими обставинами можуть бути: пожежі, стихійні лиха, аварії, катастрофи, війна, воєнні операції будь-якого характеру, порушення громадського порядку, блокади, страйки, заборона експорту або імпорту, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, що спричинює неможливість виконання цього Договору.

8.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань щодо Договору, повинна про настання або припинення дії форс-мажорних обставин, що перешкоджають виконанню обов'язків, негайно повідомити у письмовій формі іншій Стороні. Неповідомлення про настання або припинення дії форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них.

8.3. Належними доказами наявності форс-мажорних обставин та тривалості їхньої дії будуть довідки, видані Торгово-промисловою палатою, або інші документи, видані іншими компетентними органами.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Сторони дійшли згоди, що інформація, яка надається Покупцем під час оформлення Замовлення, є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно для виконання своїх обов'язків стосовно цього Договору, в тому числі з метою обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків. При цьому під час оформлення Замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання власних персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Продавець зобов'язується забезпечити захист персональних даних Покупця від третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати такі дані будь-яким третім особам, крім передачі даних з метою здійснення своїх зобов'язань за цим Договором та на запит компетентних державних органів.

9.3. Умови цього Договору вважаються прийнятими з боку Покупця у момент оформлення Замовлення.

9.4. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

9.5. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.6. Надання Продавцем послуг, представлених на сайті Інтернет-магазину, які не є предметом цього Договору, здійснюється на умовах, викладених у відповідних розділах сайту Інтернет-магазину.
Made on
Tilda